Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı

    Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı’nın İmalat Sanayi, Araştırma ve Geliştirme, Teknoloji Transferi ve Ticarileşme faaliyet alanlarında 06/04/20117 tarihi itibariyle Proje Teklif Çağrıları açılmış olup, söz konusu çağrı için belirlenen son başvuru tarihi 09/06/2017’dir.

    Proje Teklif Çağrısı Rehberi ve Ekleri ile Proje Hazırlama Rehberi ve Elektronik Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzu için tıklayınız.