Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler IV Sempozyumu Duyurusu

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği ve Abant İzzet Baysal
Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünün Düzenlediği  24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak olan, “Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler IV Sempozyumu” duyurusu.

pazarlama_sempozyumu

Katılımcılar için otel listesi