Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler IV Sempozyumu Duyurusu

    Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Derneği ve Abant İzzet Baysal
    Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünün Düzenlediği  24-25 Nisan tarihlerinde yapılacak olan, “Pazarlama Araştırmalarında Alternatif Yöntemler IV Sempozyumu” duyurusu.

    pazarlama_sempozyumu

    Katılımcılar için otel listesi