Online Kurs Açma ve Başvuru Sistemi

    Üniversitemiz, Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi web sayfasında   “http://suyam.ibu.edu.tr/” “Online Kurs Açma ve Başvuru Sistemi” oluşturulmuştur.

    Tüm kursların açılması online sistem üzerinden yapılacaktır.