“Öğretim Süreci ve Ölçme-Değerlendirme” Eğitim Semineri

    Sayın Öğretim Üyeleri/Öğretim Elemanları,

    Üniversitemizin Eğitim Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme alanında Uzman Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Zekeriya Nartgün, Yrd. Doç. Dr. Sevilay Kilmen ve Yrd. Doç. Dr. Meriç Tuncel tarafından Eğitim-öğretim sürecinde kullanılan öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirmenin eğitimdeki yeri, önemi ve bazı ölçme ve değerlendirme yöntem ve yaklaşımlarına yer verilecek olan “Öğretim süreci ve ölçme-değerlendirme” konulu bir seminer planlanmıştır.

    Seminer Kültür Merkezi Mavi Salonda 01 Mart 2016 Salı günü 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olup, programı uygun olan tüm akademik personelin katılımı beklenmektedir.

    Saygılarımızla

    AİBÜ Rektörlüğü