Öğretim Elemanı Nihai Değerlendirme Sonuçları

    09 Ağustos 2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim elemanı ilanı nihai değerlendirme sonuçları aşağıda yer almaktadır.

    Rektörlük (PDF)

    Görsel İletişim Tasarımı (PDF)