Öğretim Elemanı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları

    14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitemiz öğretim

    elemanı ilanı ön değerlendirme sonuçları.