Öğrenci Toplulukları Duyurusu

  Ülkemizde Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine 20.10.2020 tarihli 55372 sayılı Rektörlük Oluru ile yakın zamanda yüz yüze eğitime geçileceği öngörülerek Öğrenci Topluluklarımızın işleyişine ilişkin kararlar alınarak uygulanmaya konulmuştur. Yüz yüze eğitime salgın hastalığın seyrine göre ancak 2021 yılı bahar dönemi ya da daha ileri bir tarihte geçilebileceğinden topluluklarımızın iş ve işlemleri için 14.12.2020 tarihli 72993 sayılı Rektörlük Oluru ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  –  2020 yılında aktif olup 20.10.2020 tarihli ve 55372 sayılı Rektörlük Olurunda alınan kararlara göre topluluğunu güncellemek için müracaat etmeyen topluluklar ile faaliyeti durdurulan toplulukların 31 Aralık 2020 tarihine kadar aktif olmak için müracaat etmelerine,

  – 2020-2021 Öğrenci Etkinlikleri Komisyonu seçiminin Bilgi İşlem Daire Başkanlığının alt yapıyı sağlaması ile 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılmasına, (Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 5. Maddesi doğrultusunda Öğrenci Etkinlik Komisyonu için Öğrenci Topluluklarının Başkanlarının kendi aralarından seçecekleri 3 kişinin belirlenmesi seçimi 24 Aralık 2020 tarihinde saat 14:00’de Bilgi İşlem Daire Başkanlığının desteğiyle Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrenci Etkinlikleri Komisyonunda üye olmak isteyen topluluk başkanlarının isimlerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına e-posta yoluyla (saglikkultur@ibu.edu.tr veya skstopluluklar@ibu.edu.tr ) 22 Aralık 2020 saat 17:00 kadar bildirmeleri gerekmektedir.)

  – Yeni öğrenci topluluğu kurmak isteyen öğrencilerimizin 31 Aralık 2020 tarihine kadar gerekli müracaat işlemlerini yapabilmelerine,

  – Yeni bir öğrenci topluluğunun kurulmasını isteyen öğrencilerimizin, faaliyeti durdurulup aktif olmak için müracaat eden öğrenci topluluklarının, 2020 yılında aktif olup aktif olmak için müracaat eden ve müracaat edecek olan toplulukların; Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 14. maddesinde belirtilen evrakları (aşağıda 6 maddede belirtilen evraklar) 31 Aralık 2020 tarihine kadar Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğüne elden teslim etmelerine veya saglikkultur@ibu.edu.tr / skstopluklar@ibu.edu.tr. adreslerine e-posta yoluyla göndermelerine,

  1. Güncelleme Talep Formu (Form 7) ve ekleri olan          
  2. Yönetim ve Denetleme Kurulu (Form 3)
  3.  Bütçe Talep Formu (Form 4)
  4. Genel Kurula Katılanların İmzalı Listesi (Form 5)
  5. Tüm Üye Listesi (Form 8)
  6. Yönetim Kurulu (Asil) Transkriptleri

  Topluluklarımızın 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat işlemlerini ve evraklarını tamamlamaları gerekmektedir.


  BAİBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

  Önceki İçerikTaziye Mesajı (İsmail Bilen’in Annesinin Vefatı)
  Sonraki İçerikRektör Alişarlı, YÖKAK Çalıştayına Katıldı