OECD Matematiksel Bilişin ve Öğrenmenin Sinirbilimi Raporu

    OECD Matematiksel Bilişin ve Öğrenmenin Sinirbilimi Raporu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından Türkçe’ye tercüme edilerek akademisyenler ve ilgililerin bilgisine sunulmuştur.

    Konu hakkında detaylı bilgi almak için AİBÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner DURMUŞ ile irtibat kurulabilir.

    Matematiksel Bilişin ve Öğrenmenin Sinirbilimi Raporu (PDF)

    Raporun OECD Linki

    Diğer Belgeler