Lojmanlar Yönetim Kurulu Duyurusu

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lojmanlar Yönetim Kurulunun 1. yılı dolması sebebiyle aşağıdaki belirtilen tarih ve saatte Genel Kurul yapılmasına karar verilmiştir.

    Tarih: 23 Aralık 2014 Salı, Saat: 18.00

    Yer: Kültür Merkezi Pembe Salon

    NOT: Belirtilen gün ve saatte salt çoğunluk sağlanamazsa, Genel Kurul toplantısı 30 Aralık 2014 Salı günü aynı yer ve saatte tekrar yapılacaktır.

    Duyurulur.