Lojman Tahsis Komisyonu Duyurusu

    AİBÜ Rektörlüğü Lojman ve Prefabrike Konutları Tahsis-Dağıtım Komisyonu’nun 2015/15 sayılı kararı aşağıdaki aşağıda yer almaktadır.

    Komisyon Kararı