Kendi İşini Kurmak İsteyen Engelli Öğrencilerimize İŞ-KUR’dan Hibe Desteği

  Engelli Girişimcilere 65.000 Tl’ye Kadar Hibe Desteği / “Kendi İşinin Sahibi Olabilirsin”

  Son Başvuru: 16 Nisan 2021

  Nasıl Başvuru Yapılır?

  • Başvurular, Kurum internet sayfasında yayımlanan Proje Başvuru Rehberi dikkate alınarak “e-Devlet” üzerinden yapılacaktır.
  • Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

  Engelli Hibe Desteği Nedir?

  • Kendi işini kurmak isteyen engellilere, başarılı bulunan projeleri karşılığında 65.000 TL’ye kadar sağlanan hibe desteğidir.
  • Bir yıl boyunca destek verilen projelerin, destek sonrasında iki yıl devam ettirilmesi gerekmektedir.

  Hangi Giderler Destek Kapsamındadır?

  • Kendi işini kurmak isteyen engellilere 65.000 TL’ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır. Hibe desteği kapsamında:
  • Kuruluş İşlemleri Desteği: İş yeri kuruluşu için yapılan resmî işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar vb. giderler için 5.000 TL’ye kadar,
  • İşletme Gideri Desteği: Su, elektrik, iletişim, ısınma, kira, tanıtım giderleri için 15.000 TL’ye kadar,
  • Demirbaş Desteği: İşletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi vb. giderler için 45.000 TL’ye kadar destek
   verilmektedir.

  Kimler Başvurabilir?

  Başvuru yapacakların:

  • İşgücü kaybının en az %40 olması ve “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporu” ile bu durumu belgelendirmesi,
  • İŞKUR’a engelli kaydı olması, 18 yaşını tamamlamış olması,
  • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı iş yeri/işletme olmaması,
  • İş yerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmesi,
  • Girişimcilik Eğitim Programı sertifikasına sahip olması,
  • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) sahip olması,
  • Kendisine vasi tayini yapılmamış olması,
  • Herhangi bir icra dosyası bulunmaması,
  • Emekli olmaması,
  • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmaması gerekmektedir.

  Önceki İçerik2021 Yılı YÖK Üstün Başarı Ödülleri
  Sonraki İçerikÖğrenci Öğrenim Hareketliliği ile İlgili Duyuru (Geçmiş Dönem Başvuruları)