Jean Monnet Faaliyetleri Hk. Duyuru

    Jean Monnet Faaliyetleri için başvuru sahiplerinin başvurularını en geç 26 Mart 2015 tarihinde Brüksel saati ile 12:00 (Türkiye saati ile 13.00)’ye kadar sisteme yüklemeleri gerektiğini hatırlatırız. Bildiğiniz gibi Jean Monnet Faaliyetleri, Komisyon Merkezli faaliyetlerdir ve başvuruları doğrudan Brüksel’deki Eğitim, İşitsel ve Görsel ve Kültür Yürütme Ajansı’na (Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency) sunulacaktır.

    Teklif çağrısı, başvuru formu ve ekleri ile başvuru formu doldurma kılavuzuna https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/jean-monnet-activities-2015_en bağlantısından ulaşabilirsiniz.

    Erasmus Koordinatörlüğü

    Afiş