İlahiyat Fakültesi Konferans

    İslam İlimleri Tarihinde Mantık ve Felsefe

    Konuşmacı: Doç Dr. Ömer TÜRKER

    Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

    8 Kasım 2017 Çarşamba, 14:30

    AKİMER Mustafa Ericek Konferans Salonu