BAİBÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Misyon: Üniversite Rektörlüğünün ve birimlerinin çalışmalarını kamuoyuna en etkili şekilde duyurmak, Üniversitenin basınla ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve kamuoyu ile bir iletişim köprüsü oluşturmak, kurumun ulusal ve uluslar arası tanıtımına destek olmaktır.

Vizyon: Üniversitenin kurum kimliğini tanıtan, yerel-ulusal basınla iyi ilişkilerin düzenlendiği, kamuoyuna etkili tanıtımın yapıldığı, teknolojik imkânların maksimum seviyede kullanıldığı bir birim olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca kurumun faaliyetlerini ve kurum kimliğini yansıtacak basın, halkla ilişkiler ve tanıtım etkinlikleri yürütmekteyiz.

 • Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü içerisinde koordinasyonu sağlamak,
 • Üniversitemizin basın ve halkla ilişkilerle ilgili faaliyetlerini planlamak, bu faaliyetlerin
  belirlenen ilkelere göre yürütülmesini sağlamak üzere gerekli çalışmalarda bulunmak,
 • Üniversitemizin yazılı, görsel ve sözlü basın arasındaki iletişimi sağlamak, kamuoyu oluşturma
  çalışmalarını yürütmek,
 • Yerel ve ulusal basın temsilcileriyle ilişki kurmak ve Üniversitemizin bulunduğu Şehirle ve
  Türkiye ile ilgili olayları izlemek,
 • Üniversitemizin kurumsal internet sitesinde bulunan Haberler, Duyurular ve Etkinlikler
  bölümlerindeki bilgilerin kontrollerini sağlamak ve güncelleştirmek,
 • Üniversitemizin sanal ortamda faaliyetlerini ve etkinliklerini duyurmak tanıtımını sağlamak,
 • Üniversitemizin resmi haber portalı ile ilgili olarak koordinasyonları ve kontrolleri sağlamak,
 • Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen fuarlarda Üniversitemizi tanıtma amaçlı stantlar kurarak
  Üniversitemizi tanıtmak ve temsil etmek,
 • Üniversitemiz tarafından düzenlenen her türlü bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinlikte görev
  almak ve bu etkinlikleri haber haline getirerek yayınlamak,
 • Genel Sekreterlik tarafından verilen görevleri yapmak,
 • Kurumla ilgili basın yayın organlarında yer alan tüm haberlerin “Medya Takip Sistemleri”
  aracılığı ile takip edilmesini sağlamak, günlük bülten haline getirilmesi ve ilgili birim amirlerine ulaştırılmasını sağlamak.
 • Görev alanlarına giren iş süreçlerinin belirlenmesi, buna ilişkin uygulama sonuçlarının takip
  edilmesi, değerlendirilmesi, gerektiğinde revize edilmesi çalışmalarını sağlamak.

GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, 2547 sayılı YÖK Kanunda belirtilen niteliklere sahip
  olmak.
Ünvan Ad-Soyad E-Posta Adresi Dahili Dış Hat
Basın ve Halkla İ. Şb. Müdürü Fatih PEKER fatihpeker@ibu.edu.tr 8883 374 253 45 18
Öğr.Gör./Grafik Tasarım Birimi Nimet ÇELEBİ celebi_n1@ibu.edu.tr 8859 375 253 45 18
Öğr.Gör./Grafik Tasarım Birimi Ümit ÖZTÜRK umitozturk@ibu.edu.tr 8858 376 253 45 18
Bilgisayar İşletmeni/Haber -Medya Birimi  Cüneyt BOYACIOĞLU cuneyt.boyacioglu@ibu.edu.tr 8868 377 253 45 18
Bilgisayar İşletmeni/Haber -Medya Birimi  Aydın GÜLER aydin.guler@ibu.edu.tr 8855 378 253 45 18
Bilgisayar İşletmeni/Halkla İlişkiler-Sekreterlik  Havva YÜKSEL havayuksel@ibu.edu.tr 8883 379 253 45 18
Bilgisayar İşletmeni/Haber -Medya Birimi  Arzu BAL arzubal@ibu.edu.tr 8856 380 253 45 18