BAİBÜ Basın – Halkla İlişkiler

Misyon ve Vizyon

Misyon: Üniversite Rektörlüğünün ve birimlerinin çalışmalarını kamuoyuna en etkili şekilde duyurmak, Üniversitenin basınla ve halkla ilişkilerini düzenlemek ve kamuoyu ile bir iletişim köprüsü oluşturmak, kurumun ulusal ve uluslar arası tanıtımına destek olmaktır.

Vizyon: Üniversitenin kurum kimliğini tanıtan, yerel-ulusal basınla iyi ilişkilerin düzenlendiği, kamuoyuna etkili tanıtımın yapıldığı, teknolojik imkânların maksimum seviyede kullanıldığı bir birim olmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca kurumun faaliyetlerini ve kurum kimliğini yansıtacak basın, halkla ilişkiler ve tanıtım etkinlikleri yürütmekteyiz.

Yetki, Görev, Sorumluluklar
 • Üniversitede Rektörlük tarafından düzenlenen her türlü etkinliği yürütmek, hem Rektörlük hem de diğer birimlerin gerçekleştirdiği faaliyetler için gerekli tanıtım materyallerini hazırlamak,
 • Üniversite içindeki birimlerin iletişim koordinasyonunu sağlamak,
 • Üniversiteye ait tanıtım materyallerinin tasarım, içerik, basım ve dağıtım çalışmalarını yürütmek,
 • Üniversite tanıtım fuarlarına katılarak ve Üniversitede tanıtım günü düzenleyerek öğrencilere tanıtım yapmak,
 • Üniversiteyi ziyarete gelen gruplara kurumla ilgili bilgi aktaracak bir sunum yapılması ve istenilen birimleri gezilmesinde eşlik edilmesi
 • Üniversitemizi ve olanaklarını tanımak isteyen kurumlara tanıtıcı materyaller göndermek,
 • Üniversitede gerçekleşen etkinliklerin takibini yapılması, haberlerini hazırlayıp internet sitesinde yayınlanması, yerel basınla paylaşılması,
 • Etkinliklerin kamera ve fotoğraf çekimi, kamera çekimlerinin montajının yapılması,
 • Her hafta yerel bir TV kanalında yayınlanan Üniversiteniz canlı yayın programının hazırlanması,
 • Rektörlüğün düzenlediği etkinliklerde sunuculuğun yapılması,
 • Üniversitenin Sesi isimli aylık gazete hazırlanması ve buna elektronik ortamda ulaşılmasının sağlanması,
 • Etkinliklerin ve gerekli diğer duyuruların, davetiyelerin Bilgi İşlem Daire Başkanı aracılığıyla personele duyurulması,
 • İnternet sitesindeki banner ve haberler kısmının yönetilmesi,
 • Birimimize gelen Bilgi Edinme Başvurularının ilgili birimlere iletilmesi,
 • Kurum içindeki gerekli yazışmaların yapılması ve arşivlenmesi,
 • Birimde görev alan kısmı zamanlı öğrencilerin çalışmalarının koordine edilmesi,
 • Üniversiteyle ilgili basında yer alan haberlerin takibi, ilgili birimlere iletilmesi, gereken hallerde tekzip ve kamuoyu duyurularının hazırlanması,
 • Kurumsal kimliği güçlendirecek ve kurum kültürü oluşturacak faaliyetlerde bulunmaktır.
Personel
Ünvan Ad-Soyad E-Posta Adresi Dahili
Uzman Mehmet AKYÜZ mehmetakyuz@ibu.edu.tr 1151
Uzman Nimet ÇELEBİ celebi_n1@ibu.edu.tr 8859
Öğretim Görevlisi Bahar AKBULAK baharakbulak@ibu.edu.tr
Teknisyen Fatih PEKER fatihpeker@ibu.edu.tr 8855
Memur Arzu BAL arzubal@ibu.edu.tr 8856