Güzel Sanatlar Fakültesi 2,3 ve 4. Sınıf Resim Atölye Sergisi

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Melek Akyürek’in 2,3 ve 4. Sınıf Resim Atölye Sergisi