Güncellenmiş Yayın Teşvik Esasları Yayınlanmıştır.

    BAİBÜ Araştırma ve Geliştirme Vakfı yayın teşvik başvuru adresi http://yayintesvik.ibu.edu.tr/

    Güncellenmiş Yayın Teşvik Esasları : Tıklayınız

    yayintesvikesaslari.pdf erişimi için tıklayın