Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavı Hk. Duyuru

    12 Nisan 2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince Üniversitemiz idari personeli için düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavları 23.03.2019 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12/04/2019 tarih ve 25582 sayılı yazısı gereğince Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında başarılı olan adaylar için ekli listede belirtilen gün ve saatte Rektörlük Toplantı Salonunda Sözlü Sınav yapılacaktır.

    Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Listesi (PDF)