Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçları

  İlgi: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 12.04.2019 tarih ve 25582 sayılı yazısı.

  12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren”Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” gereğince Üniversitemiz idari personeli için düzenlenen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınavları 23.03.2019 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı gereğince Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarında başarılı olan adaylar için 29-30-31.07.2019 tarihlerinde sözlü sınav yapılmıştır.

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgide kayıtlı yazısında;

  1-Görevde yükselme sınavında; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların, yani aritmetik ortalaması yüz (100) tam puan üzerinden en az altmışbeş (65) puan olanların başarılı kabul edilmesi gerektiği,

  2-Unvan değişikliği sınavında ise; yazılı sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan alanların; sözlü sınavdan yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan alanların başarılı kabul edileceği; ancak yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınmak suretiyle hesaplanan unvan değişikliği başarı puanının yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan olanların başarılı kabul edilmesi” ifadeleri yer almakta olup adayların değerlendirmeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı gereğince yapılmıştır.

  Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Sonuçlarına aşağıda bulunan linklerden ulaşabilirsiniz.

  Görevde Yükselme (Şube Müdürü, Çözümleyici, Koruma ve Güvenlik Şefi,Memur) Sınav Sonuçları (PDF)

  Görevde Yükselme (Şef) Sınav Sonuçları (PDF)

  Unvan Değişikliği (Mühendis, Tekniker) Sınav Sonuçları (PDF)


  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

  Önceki İçerikBolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ailemize Hoş Geldiniz
  Sonraki İçerikTaziye Mesajı (Prof. Dr. Ruziye Cop’un Annesinin Vefâtı)