Görevde Yükselme Sınavı Sözlü Sınav Sonuçları

    Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hükümleri gereğince Şube Müdürü kadroları için yapılan sözlü sınav sonuçlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

    Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sözlü Sınav Sonuçları

    Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sözlü Sınav Sonuçları

    Personel Daire Başkanlığı Sözlü Sınav Sonuçları