Gaz Kromatografiside Temel Teknikler (GC MS ve GC FID)

    Seminer

    Gaz Kromatografiside Temel Teknikler (GC MS ve GC FID)

    Tarih: 04 Ekim 2017/Çarşamba

    Saat: 10.30

    Yer: Mühendislik Mimarlık Fakültesi 2 no’lu Bina