Erasmus+ Hareketlilik Programları Başvuru Süreci Hk. Duyuru

  2017-2018 akademik yılı Erasmus+ programları kapsamında yurt dışında “Staj Yapmak”isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlatılmıştır.Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

  • Başvurular 22 Mayıs 2017 tarihinde başlayıp, 16 Haziran 2017 tarihi mesai bitiminde

  son bulacaktır.

  • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
  • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisansöğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığıbelirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
  • Yabancı dil puanı olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Yabancı Diller

  Yüksekokulu’nun 07-08 Haziran 2017 tarihlerinde yapacağı Proficiency sınavına girmelerigerekir. Bu sınava girmek isteyen öğrencilerimiz için 24 Mayıs 2017 tarihinde saat 08.00’dehttp://ydo.ibu.edu.tr/linkinden online başvuru açılacaktır. Başvurular 04 Haziran 2017tarihinde saat 17.00’da son bulacaktır. Sınavla ilgili bilgi ve belgelerehttp://yabancidiller.ibu.edu.tr/tr/ linkinden ulaşılabilir.

  • Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50,İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80,diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
  • Sınav tarihi itibariyle belgelendirmek kaydıyla, son iki yıl içinde ÜniversitemizYabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency testi) 100üzerinden en az 60 puan almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabuledilmiş yabancı sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler sınava girmek zorundadeğiller. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir.Eşdeğerlik tablosuiçin bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri.
  • Staj hareketliliği için 30 kişilik kontenjan planlanmaktadır. Öğrencilerimizinbaşvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimizstaj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileribelirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.
  • Yabancı dil sınavına girecek öğrenciler 24 Mayıs – 04 Haziran 2017 tarihleriarasında http://ydo.ibu.edu.trlinkinden “Sınava Giriş Belgelerinin” çıktısını almalarıgerekir. Öğrenciler sınava girerken sınav giriş belgesi ve öğrenci kimlik kartlarınıyanlarında bulundurmak zorundadırlar.
  • Sınav tarihi itibariyle yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacakölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

  Akademik başarı düzeyi : %50

  Dil seviyesi : %50

  (Toplam 100 puan üzerinden)

  Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan

  Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan

  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan

  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

  • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakatmücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hakkazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puanazaltma uygulanır.
  • Geçerli yabancı dil puanına sahip olan öğrenciler 22 Mayıs 2017 tarihinde aktifhale gelecek http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/linkinden Erasmus+ Staj Hareketliliği

  başvurularını yapacaklardır.

  • Başvurular 16 Haziran 2017 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
  • Başvuruda bulunan öğrenciler başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı sontranskript belgelerini başvuru tarihleri içinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmelerigerekmektedir. Belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

  Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddiolanakları ile bu programdan yararlanabilir.

  Önceki İçerikMudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Mezuniyet Töreni
  Sonraki İçerikGerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Mezuniyet Töreni