Erasmus+ 2016-2017 Akademik Yılı Staj Hareketliliği ve 2017-2018 Akademik Yılı Öğrenim Hareketliliği Başvuruları Hk. Duyuru

  “2016-2017” akademik yılı için Erasmus+ programları kapsamında yurt dışında “Staj Yapmak” isteyen ve “2017-2018” akademik yılı için de yurt dışında “Öğrenim Görmek” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlatılmıştır. Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

  1-Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.

   2-Programdan yararlanabilmek içinbaşvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.

   3-Programdan yararlanabilmek için öğrencilerimizin en az B1 ya da B2 yabancı dil düzeyine sahip olmaları gerekir.

   4-Yabancı dil puanı olmayan öğrencilerin Üniversitemiz Yabancı Dilller Yüksekokulu’nun 18-19 Ocak 2017 tarihlerinde yapacağı Proficiency sınavına girmeleri gerekir. Bu sınava başvurmak isteyen öğrencilerimiz için 02 Ocak 2017 tarihinde saat 08.00‘de http://ydo.ibu.edu.tr/index.html linkinden online başvuru açılacaktır. Başvurular 12 Ocak 2017 tarihinde saat 17.00‘da son bulacaktır. Sınavla ilgili bilgi ve belgelere http://yabancidiller.ibu.edu.tr/tr/2015-12-11-12-08-05/erasmus-ogrenci-ogrenim-ve-staj-hareketliligi-ve-mevlana-degisim-programi-yabanci-dil-yeterlik-sinavi linkinden ulaşılabilir.

   5-Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.

   6-Öğrenim hareketliliğine başvuracak öğrenciler için yabancı dil baraj puanı 100 üzerinde 60, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için ise 100 üzerinden 80 olarak belirlenmişitir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların kriterleri dikkate alınacaktır.

   7Sınav tarihi itibariyle belgelendirmek kaydıyla, son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency testi) 100 üzerinden en az 60 puan almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan 60 ve üstü puan almış öğrenciler sınava girmek zorunda değiller. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf

   8-Öğrenim hareketliliği için 80 kişi ve staj hareketliliği için de 30 kişilik kontenjan yer almaktadır. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Öğrencilerimiz isterlerse her iki hareketliliğe ayrı ayrı başvuru yapabilirler. Ayrıca, Üniversitemizin anlaşmalı oldukları okulların listesini ve genel kontenjanları http://erasmus.ibu.edu.tr/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=9&Itemid=129&lang=tr linkinden bulabilirler. Söz konusu listede ilerleyen tarihlerde değişiklikler olabilir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (AB) ve kurumları (işyeri, enstitü ya da okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.

   9Başvuruda bulanacak olan öğrenciler 14-18 Ocak 2017 tarihleri arasında başvuru linkinden Sınava Giriş Belgelerinin çıktısını almaları gerekir. Öğrenciler sınava girerken sınav giriş belgesi ve öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar.

  Sınav tarihi itibariyle, başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

  Akademik başarı düzeyi : %50
  Dil seviyesi : %50
  (Toplam 100 puan üzerinden)
  Engelli öğrencilere ( engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
  Şehit ve Gazi çocuklarına +10 puan
  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan

  Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.

  Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.

  Önceki İçerikÖğretim Elemanı Giriş Sınavı Sonuçları
  Sonraki İçerikMengen’in Modernize Edilmiş Geleneksel Kıyafetleri AİBÜ’de Sergilendi