Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin Üni-Veri ve Kamu-Veri Sonuçları BAİBÜ’de Değerlendirildi

  Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından oluşturulan Üni-Veri ve Kamu-Veri sonuçları açıklandı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne (BAİBÜ) ilişkin veri ve sonuçlar, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında gerçekleştirilen iki ayrı toplantıda değerlendirildi.

  Lisans mezunlarının iş gücü piyasasındaki performanslarının bölüm bazında değerlendirildiği Üni-Veri kapsamında, 2014-2019 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin 4 yıllık bölümlerinden mezun olan öğrencilerin verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan personel bilgileri ile eşleştirildi ve “Başlangıç Ücreti”, “İş Bulma Süresi”, “İstihdam Oranı”, “Kamuda İşe Yerleşme Oranı” ve “Nitelik Uyuşmazlığı” başlıkları altında veriler oluşturuldu.

  Kamu-Veri kapsamında ise, akademik ve idari personelin, çalıştıkları kurumlarda gelişime açık hususların belirlenmesi amacıyla, 11 Haziran – 26 Temmuz 2019 tarihleri arasında anket.cbiko.gov.tr adresi üzerinden katıldığı bir anket düzenlendi. 133 üniversiteden 58 bin 758 personelin katıldığı anket sonuçlarına göre veri seti oluşturularak, “Tatmin ve Aidiyet”, “İnsan Kaynakları Süreçleri”, “İletişim”, “Organizasyon” ve “Yönetim” başlıkları altında 75 farklı bölüm için belli kıstaslara göre sonuçlar elde edildi.

  Rektör Alişarlı Başkanlığında İki Ayrı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

  Üni-Veri ve Kamu-Veri sonuçları, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi  tarafından, verilerin üst düzey yöneticilere bildirilmesi için hazırlanan dijital platform Yönetici Bilgi Sistemi (YÖBİS) ve bu sistemde yer alan REBİS üzerinden açıklandı. REBİS sisteminde üniversitemizle ilgili yer alan sonuçlara ilişkin Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı başkanlığında iki ayrı değerlendirme toplantısı yapıldı.

  Toplantılara; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kamil Gürel, Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Aydın Him, Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) Müdürü ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Arzu İlçe, KARMER Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi F. Dilek Tel ve birim çalışanları Uzman Songül Yorgun ve Uzman Tamer Güven, Genel Sekreter Murat Tok ve Personel Daire Başkanı Mustafa Tanrıkulu katıldı. Toplantıda, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Gürel ve KARMER Müdürü Prof. Dr. Arzu İlçe tarafından Üni-Veri ve Kamu-Veri analizlerine ve mevcut durum tespitine yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

  Üni-Veri ve Kamu-Veri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından sağlanan verilerle oluşturulan sıralamalarda, ileride olduğumuz alanlarda durumumuzu korumak ve daha iyi duruma getirmek, geride kaldığımız alanlarda ise iyileştirmeler yaparak daha üst sıralamaya ulaşabilmek amacıyla eylem planları oluşturulması kararı alındı; örnek eylem planı taslakları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

  Üni-Veri sonuçlarının üniversite birim bazlı analizinin KARMER tarafından Mart ayında tamamlanması ve Senato toplantısında, birim yöneticilerine yapılacak sunumla sonuçların paylaşılması, Nisan ayında birimlerden çözüm önerilerinin alınıp eylem planına eklenerek Mayıs ayında iyileştirmelerin başlatılması kararları alınırken, Kamu-Veri sonuçlarının ise başta Genel Sekreterlik ve Personel Daire Başkanlığı olmak üzere üniversite genelinde ve bölümlerin özelinde paylaşılması, bölümlerden konuyla ilgili Eylem Planı-Aksiyon Planı talep edilmesi, Geliştirici Eylem Planlarının kısa, orta ve uzun vadede yapılacaklar olarak sıralanmasıyla ilgili Düzeltici Önleyici Faaliyetlerin başlatılması ve sürecin takip edilmesi, toplantıda alınan diğer kararlar arasında yer aldı.

  Önceki İçerikRektör Alişarlı’dan, 5 Mart İzzet Baysal’ı Anma Günü Mesajı
  Sonraki İçerikBAİBÜ Proje Destek Ofisi E-Bülteni “Öncü Girişimci İzzet Baysal” Özel Sayısı