Çok Sesli Koro Konseri

    Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Çoksesli Koro Konseri

    Şef: Öğr. Gör. M. Şahin AKINCI

    Tarih: 26 Kasım 2014 Çarşamba, Saat: 18.00

    Yer: Kültür Merkezi Mavi Salon

    Afiş