‘BOLOGNA Program ve Ders Kataloglarını Güncelleme’ Eğitim Semineri

    Tarih: 14 Nisan 2021 / Online

    Bağlantı: https://youtu.be/XMEsGwBiA38

    • Program Çıktılarının Kaynakları ve Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesine Uygun (TYÇÇ) Program Çıktıları Oluşturma  / Prof. Dr. Zeki Arsal, 10.00-11.00
    • Öğrenme Çıktılarının Oluşturulması, Program Çıktısı – Öğrenme Çıktısı İlişkisi / Dr. Öğr. Üyesi Meriç Tuncel, 11.15 – 12.30
    • Ders içerikleri, İş Yükü ve AKTS Belirleme / Doç. Dr. Anıl Rakıcıoğlu Söylemez,13.30 – 14.30