BETUM’un Düzenlediği Moleküler Genetik ve Kromatografi Kurslarına Yoğun İlgi

  Üniversitemiz Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETUM) Teorik ve Uygulamalı Moleküler Genetik Kursu ile Kromatografi kursları düzenlendi.

  Moleküler Genetik Kursu

  Aksaray Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Çorum Bilim ve Sanat Merkezi, Düzce Üniversitesi, Hacettepe 17Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi ve Veritas Tekstil gibi kamu ve özel sektörden biyoteknoloji, gıda, patoloji, sinirbilim, veterinerlik ve ziraat mühendisliği gibi farklı disiplinlerde çalışan kursiyerlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

  Kurs kapsamında katılımcılara farklı kaynaklardan klasik ve kit yöntemi ile DNA izolasyonu, DNA’nın spektrofotometrik analizi, PCR’da çoğaltım, agaroz jel elektroforezi, jel görüntüleme ve yorumlama, PCR ürününün jelden kesimi ve sekansa hazırlanması, sekans datasının MEGA 7 programı ile işlenmesi, NCBI-BLAST analizi,  MEGA 7 programı ile analiz konularında teorik dersler verildi ve laboratuvar uygulamaları bire bir yaptırıldı.

  Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Bayraktar ile BAİBÜ  Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim Üyesi ve Doç. Dr. Göksel Özer’in görev aldığı üç gün süren kurs programında;  kaynaklardan klasik ve kit yöntemi ile DNA izolasyonu, spektrofotometrik analiz, NCBI-BLAST ve filogenetik analizleri uygulamalı olarak anlatıldı.

  Kursun sonunda Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Erol Ayaz ve Prof. Dr. Vahdettin Çiftçi ile Merkez Müdürü Prof. Dr. İbrahim Çakır tarafından kursiyerlere katılım belgeleri ve  eğitmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi.

  Kromatografi Kursu

  BETUM tarafından düzenlen bir diğer kurs, teorik ve uygulamalı Kromatografi Eğitim Kursu oldu. Başta Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olmak üzere, Bitlis Eren Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Bozok Üniversitesinden, kimya, biyoloji, tıp ve ziraat gibi farklı disiplinlerden 15 kursiyerin katılımıyla 04-06 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kurs kapsamında katılımcılara Dr. Bahram Sarkarati, Dr. Sanaz Lakestani ve Dr. Hatice Karadeniz tarafından kromatografi (UHPLC, GC-MS ve IC) tekniklerinin teorik temelleri anlatıldıktan sonra, laboratuvarda uygulamalı eğitimleri de verildi.

  Kurs sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol Ayaz tarafından kursiyerlere katılım belgeleri, kursun düzenlenmesinde emeği geçen eğitmenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi.

  Önceki İçerik15 Temmuz ve Milli İradenin Dirilişi Konferansı
  Sonraki İçerikBAİBÜ, FAIR’ın Fizik Programında Görev Alacak