Berat Kandili Mesajı

    Berat Kandilinizi kutlar, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini dilerim.

    Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü