BAMER Yaşayan Bolu Projesi Etkinlikleri: Söyleşi

    Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAMER)  Yaşayan Bolu Projesi

    Gençlerle Başbaşa Söyleşileri

    “Bilimsel Heyecan”

    Konuk: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bozdoğan