BAMER Konferansları: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış

  Konu: Altın Yaprak Dergisi- Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitime Taşradan Bir Bakış

  Konuşmacılar

  Yrd. Doç Dr. Fahri KILIÇ

  Okutman Mehmet SOLAK

  Araş. Gör. Murat TARHAN

  Tarih: 4 Ocak 2017 Çarşamba, Saat:18.00

  Yer: Gülezler Konağı

  Davetiye