BAİBÜ Öğrencilerinin Projeleri TÜBİTAK Desteği Aldı

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) eğitim gören 12 öğrencimizin projeleri, TÜBİTAK’ın 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2020 yılı 2’nci dönem çağrısı kapsamında, desteklenmeye değer bulundu.

  Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü’nden Soner Özdemir “Yeni Sülfonamit Tiyazol-Karboksamit Heterohalkalı Moleküllerin Sentezi Ve Karakterizasyonu”, Oğuzhan Canayakın “Hetero Halkalı Yapı İçeren Yeni Bir Bodıpy Molekülünün Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Uygulama Alanlarının İncelenmesi” ve Damla Eser “Pirazol İçeren Bodıpy Bileşiğinin Sentezlenmesi, Fotofiziksel, Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi Ve Ph Sensörü, Metal Sensörü Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması” adlı projeleri ile desteklenmeye hak kazandılar. Projelerin danışmanlığını, Prof. Dr. Cevher Altuğ yaptı.

  Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Zeynep Yılmaz ise, Dr. Öğr. Üyesi Cantürk Akben danışmanlığında gerçekleştirdiği “Bireylerin Covid-19 Aşısıtutumuna Covid- 19 Hastalık Algısı Nedeninin Etkisi: Bir Nedensel Karşılaştırma Araştırması” projesiyle TÜBİTAK desteğini aldı.

  Danışmanlığını Doç. Dr. Ekin Oyan Altuntaş’ın yaptığı “Arktik Bölgesinin Enerji Alanında Geleceğinin İncelenmesi” adlı projesiyle, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Serkan Uğur, TÜBİTAK desteğine layık görüldü.

  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Melike Altun “Bolu’daki Hastanelerde Tozdaki Ağır Metallerin Belirlenmesi ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi”, Ayşenur Tekin “Fizyoterapi Hashanesinde İç Hava Kalitesinin Parametleri ve Sağlığa Etkisinin Değerlendirilmesi”, Burcu Ünal “Bolu’daki Hastanelerin İç Hava Kalitesi ile Toplum Sağlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” ve Kadir Altunsoy “Bolu İli Fizik Tedavi Merkezinde ve Merkez-Karacasu Kaplıcalarında Radon Konsantrasyonunun Belirlenmesi” projeleriyle TÜBİTAK desteği kazandılar. Projelerin danışmanlığını Doç. Dr. Fatma Öztürk yaptı.

  Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mustafa İmren danışmanlığında gerçekleştirdiği “Entomopatojenik Nematod (Epn) Türlerinin İpbs Retrotranspozon Markörler Yardımı ile Moleküler Karakterizasyonu” projesiyle Bitki Koruma Bölümü’nden İrem Turan; Doç. Dr. Cihangir Kirazlı danışmanlığında  “Dalıcı Ördeklerin Üreme Dönemlerinin Chironomidae Larvalarının Bolluğu ile İlişkilendirilmesi ve Trofik Uyumsuzluğun Etkisi Üzerine Bir Ön Araştırma: Mogan Gölü Örneği” projesiyle ise Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü’nden Alaz Uslu, desteklenmeye değer görüldüler.

  Tıp Fakültesi öğrencisi Cansu Özenen ise, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Enes Akyüz danışmanlığındaki “Epilepsi Modelinde Beyin Sapında Il-6 Ve Il-1ß’Nın İfadesi” projesiyle TÜBİTAK desteğine hak kazandı.

  Başarılarından dolayı danışman öğretim üyelerimiz ile TÜBİTAK’tan araştırma desteği almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi Üniversitemize sağladıkları akademik katkılar nedeniyle tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

   

  Önceki İçerikBAİBÜ, THE Sıralamasında, Dünyanın En İyi Genç Üniversitelerinden Biri Oldu
  Sonraki İçerikUluslararası Öğrencilerimiz Mezuniyet Sevinci Yaşadı