BAİBÜ, Öğrencilerine Kariyer ve İstihdam Olanakları Sağlayacak

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. Merkez, üniversite öğrencilerini ve mezunlarını iş dünyasına hazırlayarak istihdamlarını sağlayacak, öğrencilerine ve ülke ekonomisine büyük katkı sunacak.

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, öğrencilerinin istihdamını sağlamak ve kariyer planlamalarına destek olmak için hazırladığı Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi projesiyle, Yüksek Öğrenim Kurumu’nun (YÖK) onayı ardından faaliyetlerine başladı. BAİBÜ Kariyer Merkezi, kapsamı ve özellikleri itibariyle ülkemizdeki sayılı merkezlerden oldu.

  BAİBÜ Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi; BAİBÜ öğrencileri ve mezunlarının mesleklerini daha iyi tanımalarına ve kariyerlerine doğru bir şekilde yön vermelerine katkı sunacak. Merkez, BAİBÜ’yü tercih edecek aday öğrencileri de, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda doğru meslek seçimi konusunda bilgilendirecek.

  Merkezde öğrencilere, üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile iş birliği içinde etkili kariyer planlama eğitimleri verilerek, öğrencilerin meslek hayatlarındaki uygulama alanlarını daha yakından tanımaları ve uzmanlaşacakları alanları doğru tespit etmeleri hedefler arasında yer alıyor. Merkezin diğer önemli  görevi, BAİBÜ mezunlarının iş hayatlarındaki takibi ve onlarla iletişim kurularak, düzenlenecek etkinliklere katılımlarının sağlanması olacak.

  Ayrıca kişisel gelişim programları, proje yazma, araştırma yöntemleri, kariyer danışmanlığı ve akademik niyet mektubu gibi mesleki bilgi ve beceriyi artırıcı faaliyetler uygulanarak, öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olunması planlanıyor.

  Merkezin görevleri arasında öğrencilerin, iş dünyasının da iş birliğiyle proje esaslı çalışmalar, stajlar, yarı zamanlı çalışma olanakları, yurt içi ve yurt dışı hareketlilik programları vb. etkinliklere katılmalarını sağlayarak bilgi ve tecrübelerini artırabilmeleri yer alıyor.

  Belli periyotlarla düzenlenecek Kariyer Günleri ile de gençler, iş dünyasıyla buluşturulacak. Kariyer Günleri ile iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanması, istihdamın kolaylaşması ve işsizlik oranının düşmesi, verimliliğin artması, girişimciliğin desteklenmesi ve mezunların kendi işlerini kurmalarının teşvik edilmesi ve böylece ülke ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.