Aşi Geliştirme Alaninda Uygulamali Proje Iş Birliği Çağrisi – 2

  Çağrı Amacı

  Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de aşı çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek tedavi ve korunma için kullanılabilecek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda, nitelikli araştırmacılarla işbirliği oluşturulması planlanmaktadır.

  Çağrı Kapsamı

  Günümüzde hastalıkların tanı ve tedavisinde pek çok gelişme olmasına rağmen, bulaşıcı hastalıklar dünyada meydana gelen ölümlerin önde gelen nedenleri arasındadır. Aşılar, bulaşıcı hastalıklara bağlı sakatlık ve ölümlerin azaltılması ve en önemlisi, uzun vadede hastalık etmeninin ortadan kaldırılması açısından insan ve toplum sağlığını korumada vazgeçilmez bir öneme sahiptir.

  Son yıllarda biyoteknoloji alanındaki keşifler, halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden enfeksiyöz ajanlara yönelik yeni tanı, tedavi ve aşı geliştirilmesi çalışmalarında yol gösterici olmaktadır. Özellikle yapısal biyoloji, moleküler immünoloji ve biyoinformatik gibi alanlardaki ilerlemeler ile hedeflenmesi zor olan patojenler için yeni immünojenler tasarlama konusunda büyük fırsatlar yaratılmıştır. Uygulanan bu yeni teknolojiler “yeni nesil” aşıların tasarlanması ve geliştirilmesine olanak sağlamaktadır.

  Türkiye’de aşı üretimi için Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi, teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi ve yatırım yapılarak tesis kurulması halk sağlığı ve sağlık ekonomisi açılarından önemlidir. Bu kapsamda yerli ve milli aşı üretimine destek sağlamak TÜSEB’in stratejik hedeflerinden biridir.

  Söz konusu çağrı kapsamında; Sağlık Bakanlığı Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi’nde bulunan;

  • Hepatit A,
  • Hepatit B,
  • Bacille Calmette Guerin (BCG) Verem Aşısı,
  • Beşli Karma Aşı (Difteri-Boğmaca-Tetanoz-Hib- Çocuk Felci),
  • Üçlü Karma Aşı (Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak)
  • Konjuge Pnömokok Aşısı (KPA),
  • Çocuk Felci Aşısı (Polio),
  • Su Çı̇çeğı̇ Aşısı (Varisella Zoster),

  Hemofilus Influenza Tip-b (Hib) Aşısı ve Rotavirüs Aşısı başta olmak üzere diğer bakteriyel ve viral patojenlere de karşı tedavi ve korunma amaçlı geliştirilecek antijen/aşılara (kanser aşıları dahil) yönelik projeler desteklenecektir.

  Önerilen projelerin;

  Ürüne yönelik olması,

  Hedeflenen etkene karşı aşı üretiminde kullanılabilecek suş ve antijenlerin oluşturulması,

  Yeni adjuvan veya aşılarda kullanılacak antijenlerin ve suşların uluslararası standartlara uygun kalitede üretilmesi,

  Aşı formülasyonlarının hazırlanması, in vitro ve in vivo deneylerin yapılması,

  Terapötik antikor/anti-serumların veya adjuvanların in vitro ve in vivo etkinliklerinin belirlenmesi,

  Adjuvanların, terapötik antikor/anti-serumların veya prototip aşıların üretilmesi ve klinik çalışmaların (Faz 1, Faz 2, Faz 3) gerçekleştirilmesi

  Etkin ve güvenilir ürünlerin ruhsat aşamasına getirilmesi ve benzeri kapsamda sunulması

  beklenmektedir.

  Veterinerlik aşıları ile ilgili çalışmalar, tesis altyapısı kurmaya yönelik projeler, ürüne yönelik olmayan (epidemiyoloji ve sürveyans gibi) çalışmalar mevcut çağrı kapsamında dışındadır.

  • Çağrı Başlangıç Tarihi: 19/11/2019
  • Çağrı Bitiş Tarihi: 20/12/2019
  • Basılı Belge Son Teslim Tarihi: 27/12/2019

  Çağrı ile ilgili detaylı bilgiye https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel adresinden ulaşılabilir

  Önceki İçerikBilim ve Toplum Programları Proje Başvuruları Devam Ediyor
  Sonraki İçerik2540 – TÜBİTAK ve Slovak Bilimler Akademisi (SAS) İkili İşbirliği Programı Ön Duyurusu