Üniversitemiz Lojmanları Dağıtımı Hk.

    Lojman Tahsis-Dağıtım Komisyonunun Üniversitemiz Lojmanları hakkında 09.02.2015 Pazartesi günü saat 09.00’da yaptığı toplantıda aldığı kararlar ekte yer almaktadır.

    Tüm akademik ve idari personele duyurulur.

    Aşağı Gölköy Lojman Dağılımı 09.02.2015