Arslantepe Höyüğü, BAİBÜ’nün Katkılarıyla UNESCO Dünya Miras Listesine Girdi

  Ülkemizin önemli kültür varlıklarından biri olan Arslantepe Höyüğü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mimarlık Fakültesi’nin yürütücülüğünü yaptığı başarılı projenin önemli katkıları ile, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’ne girdi.

  Arslantepe Höyüğü, Birleşmiş Milletler’e bağlı UNESCO’nun 44’üncü Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla, Dünya Miras Listesi’ne girdi. Bu kararda, aynı zamanda UNESCO Alan Yönetimi Danışma Kurulu Başkanı olarak da görev yapan Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi  Doç. Dr. Aysun Tuna’nın koordinatörlüğünde yürütülen “Arslantepe Höyüğü ve Territoryumunda Arkeolojik Peyzajları Yenileme ve Yönetim Stratejisi Olarak Arkeolojik Park Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı çalışma etkili oldu. Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer almasıyla birlikte ülkemizdeki bu kapsamda olan alan sayısı 19’a ulaştı.

  TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında da desteklenen projede, Malatya’da bulunan ve geçmişi 7 bin yıl öncesine kadar uzanan, ilk devlet şeklinin ortaya çıktığı resmi, dini ve kültürel bir merkez olan Arslantepe Höyüğü arkeolojik sit alanı ve çevresinin, mevcut mekansal dokusunun korunması amacıyla önemli çalışmalar yapıldı.

  Projeye; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin yanı sıra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, İtalya La Sapienza Üniversitesi, Malatya Valiliği ve Malatya Battalgazi Belediyesi de destek verdi.

  Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli danışmanlığında, akademisyenlerin, uzman araştırmacıların ve arkeologların yer aldığı proje kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, Arslantepe Höyüğü’nün, UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin aday listede yer alan ülkeler için ön şart olarak koyduğu Alan Yönetim Planı Altlığı oluşturuldu.

  Projeyle, Arslantepe Höyüğü’nün Doğal Çevresine İlişkin Mevcut Durum Analizi Gerçekleştirildi

  Projeyle; Arslantepe Alan Yönetim Planı’nda yer alan ve Arazi Kullanım ve Planlama maddesi kapsamında Doğal Çevrenin ve Silüetin Korunması politikası çerçevesinde yapılması hedeflenen doğal çevreye ilişkin mevcut durum analizi gerçekleştirildi. Tampon bölgedeki silüeti bozan yapılar ve yapı yükseklikleri, cephe tipolojileri, malzeme, hat bağlantıları gibi sokak elemanları tespit edildi. Alanın kapsamlı ve bütüncül biçimde planlanması politikası çerçevesinde hedeflenen üst ölçek plan kararları ve stratejileri gözden geçirildi ve yönetim planı doğrultusunda gerekli değişiklikler yapıldı. Alanın Korunması ve Sunumu maddesi uyarınca Koruma politikası olarak hedeflenen toprak altı maddi kültür tespit edilerek, jeofizik çalışmaları tamamlandı. Tampon bölge belirleme ve sunum politikası altında hedeflenen alanın sunumuna yönelik Arkeolojik Park önerisi ile arkeolojik mirasın, mahalle ve kent ölçeğinde bütüncül yaklaşım ile sunumu eylemleri yerine getirildi.

  Arslantepe Höyüğü’nde, Gelecekte Yapılacak Kazı Çalışmaları İçin Önemli Veriler Sağlandı

  Proje kapsamında ayrıca, toprak altı çalışmaları sonucunda Arslantepe Höyüğü’nün potansiyel kazı alanları belirlendi, yeni maddi kültür kalıntıları tespit edildi ve gelecekte yapılacak kazı çalışmaları için önemli veriler sağlandı. Topluluk haritalama çalışmalarında elde edilen araştırma sonuçları ve diğer araştırma bulguları, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla, saha gözlemleri ve ilgili denetimleri yapan ICOMOS Temsilciliğine iletildi. Arslantepe Müzesi ve Karşılama Merkezi fikir projeleri hazırlandı.

  Önceki İçerik“Giriş Kapısı Tasarım Yarışması” Jüri Toplanma Tarihleri
  Sonraki İçerik“Giriş Kapısı Tasarım Yarışması” Yarışma Takvimi ve Şartname Değişikliği Hk.