AKİMER Model Davranış Seminerlerinin 16.sı düzenlendi

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Akşemseddin İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKİMER) tarafından Akimer Konferansları kapsamında “Tefekkür ve Zikirde Model Davranışlar” adlı seminer düzenlendi.

  AKİMER Konferans Salonunda düzenlenen seminere; Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Tanrıkulu, İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve AKİMER Müdürü Doç. Dr. Şaban KARASAKAL, öğretim üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşımız katıldı.

  Doç. Dr. Şaban Karasakal, konferansta İbadet ve sosyal hayatta Tefekkür ve Zikirde Model Davranışları örneklerle anlattı. Karasakal; “Bir şey ancak değerini bilenin yanında kıymetlidir” diyerek başladığı konuşmasında Tefekkür, herhangi bir mesele hakkında derin derin düşünme, zihni yorma ve işin şuuruna varma faaliyetidir. Tefekkür, insana âid bir hususiyettir. Bir kimsenin yükselmesi de alçalması da, tefekkür kâbiliyetini kullanıp kullanmamasına bağlıdır.” diye konuştu

  İslâm’ın insanlığa gösterdiği tefekkür ufku olmasaydı, sırf aklımızla birçok hakîkati hem idrâkten hem de ifâdeden âciz kalır, üstelik tefekkür nîmetini nefsânî menfaatlerimize âmâde kılardık. Bu bakımdan Kur’ân ve Sünnet’in irşad ve îkazlarına muhtâcız. Zîrâ insan tefekkürüne doğru bir yön verip ona sırât-ı müstakîm üzere yaşamanın esaslarını beyân eden yegâne rehberin Kur’ân ve Sünnet olduğuna dikkat çeken Karasakal şöyle devam etti:

  “İnsana bahşedilen akıl, tek başına kişiyi hakîkate ulaştırmaya kâfî gelmez. İnsan tefekkürünün kıymeti, beyin ve kalb fonksiyonlarının âhenkli bir denge içinde işleyebilmesine bağlıdır. Kâmil bir mü’min olabilmek için, duyguların merkezi olan kalbin de mânevî terbiye ile eğitilip akla rehberlik etmesi îcâb eder. Zîrâ hissiyât merkezi olan kalb, tefekküre, tefekkür ise irâdeye yön verir.”

  Karasakal, ibâdetlerin ne mânâya geldiğini ve nasıl olması gerektiği ile ilgili bilgiler aktardığı konuşmasında “İbâdetlerde gözetilen gâye, nefsin öldürülmesi değil, bilakis istikâmet kazanmasıdır. ibâdetler sâyesinde, nefsimiz terbiye edilir ve güzel hasletlerle müzeyyen hâle gelir” dedi

  Program kızılay öğrenci topluluğu ile birlikte fotoğraf çekiminden sonra sona erdi. Model Davranışlar Seminerleri, yaz döneminde ayda bir olmak üzere AKİMER’de düzenlenmeye devam edecek.

  Konferanstan önce katılımcılara iftar yemeği ikram edildi.

  Önceki İçerikKöroğlu Yazarlık Mektebi Öğrencileri Değirmenci Amcalarını Unutmadı.
  Sonraki İçerikGöynük Kaymakamı Güngör ve Göynük Belediye Başkanı Çankaya’dan Rektör Alişarlı’ya Ziyaret