Akademik Personel İlanı

  Üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim elemanı alınacağına ilişkin akademik personel
  ilanımız 03 Temmuz 2019 tarihli ve tarihli 30820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.


  SINAV TAKVİMİ

  Başvuru Başlangıç Tarihi: 03.07.2019

  Son Başvuru Tarihi: 17.07.2019

  Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 22.07.2019

  Giriş Sınavı Tarihi: 25.07.2019

  Sonuç Açıklama Tarihi: 30.07.2019

  Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr


  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birim ve anabilim dallarına, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

  Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

  Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi,  2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

  Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Adaylar, haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini dosyalarına ekleyecektir.

  Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

  BİRİM ANABİLİM DALI UNVAN DER. AD. AÇIKLAMA
  Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Profesör 1 1 Akciğer kanseri ile ilgili evreleme önerileri ve prognostik faktörleri de içeren çalışmalar yapmış olmak.
  Tıp Fakültesi Üroloji Profesör 1 1 Endoskopik ürolojik cerrahi konusunda deneyimli ve taş dansitesinin taş cerrahisinde etkileri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
  Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Profesör 1 1 Eğitim felsefesi alanında doçentliğini almış olmak.
  Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Profesör 1 1 Gitar eğitimi ile performansı üzerine çalışmalar yapmış olmak.
  Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Profesör 1 1 Tahıl proteinlerinin fonksiyonel özellikleri, tahılların ekstrüzyon teknolojisi ve pseudo-tahıllar alanında çalışmalar yapmış olmak.
  Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Doçent 1 1 Çevre mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Arıtma çamurlarından fosfor geri kazanımı, elektro-susuzlaştırma ve elektro-koagülasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
  Eğitim Fakültesi Zihin Engelliler Eğitimi Doçent 1 1 Zihin engelliler eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Zihin engellilerinin eğitimi, otizmli çocukların eğitimi, engellilerin matematik öğretimi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
  Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Doçent 1 1 Piyano ve sanat felsefesi alanlarında ders vermekte olmak.
  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1 Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doçentlik derecesine sahip olmak. Kadın sağlığı alanında çalışmalar yapmış olmak.
  Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksek Türk Sanatları Doçent 1 1 Geleneksel Türk Sanatları alanında doçentliğini almış olmak. Halı-kilim-eski kumaş desenleri ve Kaat’ı alanında çalışmalar yapmış olmak.
   

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Müzik Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Müziksel işitme üzerine çalışma yapmış olmak.
   

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Müzik Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Müzik eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Öğrenme modelleri bağlamında çalışmalar yapmış olmak.
   

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Seramik Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Seramik ve Cam tasarımı alanında Sanatta Yeterlilik yapmış olmak. Çağdaş seramik sanatında çalışmalar yapmış olmak.
   

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Temel Sanat Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Sanatta yeterliliğini heykel alanında yapmış olmak. Çağdaş heykel sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
   

  Güzel Sanatlar Fakültesi

  Temel Sanat Eğitimi Dr. Öğr. Üyesi 4 1 Türk İslam Sanatları alanında doktora yapmış olmak. Osmanlı sanatı alanında çalışmalar yapmış olmak.
  Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Dr. Öğr. Üyesi 4 1 İstatistik mezunu olmak.Sağlık araştırmalarında eksik veri yöntemleri ile ilgili çalışmaları olmak.
  Tıp Fakültesi Biyokimya Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Tıp Fakültesi mezunu olmak. Tıpta uzmanlığı almak. Tiyol-Disülfit dengesi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Teorisi Dr. Öğr. Üyesi 5 1 Sosyal seçim teorisi, kooperatif oyun teorisi, mekanizma tasarımı konularında çalışmalar yapmış olmak.

  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

  Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak kaydıyla, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

  BİRİM PROGRAM UNVAN DER. AD. ÖZEL ŞARTLAR
  Bolu Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık  

  Öğr.Gör.

  (Ders Verecek)

  5 1 İşletme bölümü lisans mezunu olmak.İşletme alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.Lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla sigortacılık alanında en az 6 yıl deneyime sahip olmak.
  Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  

  Öğr.Gör.

  (Ders Verecek)

  5 1 Ziraat mühendisliği bitki koruma bölümünden mezun olmak. Nematoloji bölümünde tezli yüksek lisans yapmış olmak.
  Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği  

  Öğr.Gör.

  (Ders Verecek)

  5 1 Ev Ekonomisi Bölümü lisans mezunu olmak. Ev Ekonomisi Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla yükseköğretim kurumlarında en az 7 (yedi) yıl çalışmış ve ders verme deneyimine sahip olmak.

   

  SINAV TAKVİMİ

  Başvuru Başlangıç Tarihi: 03.07.2019

  Son Başvuru Tarihi: 17.07.2019

  Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi: 22.07.2019

  Giriş Sınavı Tarihi: 25.07.2019

  Sonuç Açıklama Tarihi: 30.07.2019

  Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr

  Genel Şartlar

  (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

  (2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

  Özel Şartlar

  (1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

  (2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

  Muafiyet

  (1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

   (2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6. ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

  İSTENİLEN BELGELER

  1) Başvuru Dilekçesi

  2) Özgeçmiş

  3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  4) Fotoğraf (1 adet)

  5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

  6) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi

  7) Lisans Transkript (Onaylı Sureti)

  8) Alanında tecrübe sahibi olduğuna dair belge

  9) Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

  AÇIKLAMALAR

  * E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.

  * Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

  * Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

  * Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.

  * Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.

  Önceki İçerik2018-2019 Akademik Yılı Mezuniyet ve Ödül Töreninde Gurur ve Başarı
  Sonraki İçerikUluslararası Öğrencilerimiz TÖMER’den Mezun Oldu