Aile Danışmanlığı ve Meslek Elemanı Sertifika Programı Duyurusu

  Kursun Tanımı:  24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa dayanılarak hazırlanarak Eylül 2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği” bağlamında bu merkezlerde Aile Danışmanı ve Meslek Elemanı olarak çalışabilmek için gerekli olan Aile danışmanlığı sertifikası verebilmek için düzenlenmiştir.

  Kursun Amacı: Açılacak olan 300 saatlik teorik eğitim, 120 saat uygulama, 30 saat süpervizyondan oluşan toplam 450 saatlik aile danışmanlığı sertifika programının amacı ülkemizin değişik illerinde aile danışmanlığı merkezlerinde hem de özel kurumlarının ihtiyaç duyduğu “aile danışmanı” yetiştirmektir.

  Kursun Gerçekleştirilme Planı: Kurs için ön kayıtlar başlamış olup 20 kişilik guruplar oluştuğu sürece devam edecektir. Kayıtlar AİBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü katında bulunan proje danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ali BABAHAN tarafından telefon veya mail yoluyla alınmaktadır.

  Yrd. Doç. Dr. Ali BABAHAN (Hafta içi: 10.00-17.00 saatleri arası, 0 374 254 10 00-1265/ Cep: 0506 626 8659, mail: ali_babahan@yahoo.com

  Kesin kayıtlar ise 01 Eylül 2014 /15 Eylül 2014 arası kurs ücretinin ilk taksidinin yatırılmasından sonra Yrd. Doç. Dr. Ali BABAHAN tarafından elden alınacaktır.

  Kursun Süresi: Kurs, 20 Eylül 2014 -04 Ocak 2015 tarihleri arasında toplam 16 hafta (hafta sonları) 300 saati teorik 150 saati pratik (120 saati uygulama, 30 saati süpervizyon) olmak üzere 450 saatlik süreci kapsamaktadır.

  Kursun Başvuru Koşulları: 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 34 ve 35 inci maddeleri ile 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b), (h) ve (ı) bentleri ile 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanarak Eylül 2012 tarih ve 28401 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır. Bu sertifikaya sahip olanlar Türkiye’nin her yerinde Aile Danışmanlığı merkezi açma yetkisine sahip olacaklardır. Bu bağlamda, ilgili yönetmeliğin 15. Maddesi 1. Fıkrasına göre;

  Açılacak kursa

  (1)       Sosyal hizmet,

  (2)       Psikoloji,

  (3)       Sosyoloji,

  (4)       Psikolojik danışmanlık ve rehberlik,

  (5)       Tıp,

  (6)       Hemşirelik ve

  (7)       Çocuk gelişimi alanlarının

  (8)       *Okul öncesi öğretmenliği ve

  (9)     *Aile ve tüketici bilimleri alanlarının herhangi birindenen az dört yıllık lisans programlarından mezun olanlar katılabilirler. Yukarıda sayılan alanlardan Sosyal hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Tıp, Hemşirelik veÇocuk gelişimi alanlarından olup,  üniversiteler tarafından uygun görülen en az üç yüz saati teorik ve en az otuz saati süpervizyon eşliğinde olmak üzere yüz elli saati uygulamalı toplam dört yüz elli saatlik aile danışmanlığı alanında bir eğitim programını başarıyla tamamladıktan sonra sertifika alanlar, Aile Danışmanı ünvânına sahip olacaklardır.

  *Not:Okul öncesi öğretmenliğiileAile ve tüketici bilimleri alanlarından olup kursa katılıp, kurs sonunda başarılı olanlar,  ilgili yönetmelik gereği Aile Danışmanı ünvanı alamazlar ancak, Aile Danışmanı Meslek Elemanı adıyla, açılacak Aile Danışma Merkezlerinde Meslek Elemanı olarak çalışmaya hak kazanmaktadırlar.

  Kurs Uygulama Alanı: Kurs kapsamında verilecek teorik dersler AİBÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi binasında verilecektir.

  Ücret:  Kurs ücreti toplam 2750 TL (KDV dahil) olup, bu ücretin yarısı (1375 TL’si) 01 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında kesin kayıt esnasında (isteyen tamamını peşin yatırabilir), kalanı ise Kasım ayının 3-14 arası aşağıda yazan banka IBAN numarasına veya hesap numarasına yatırılacaktır. Kursiyerler, ilk taksiti ödediğini gösteren banka dekontunu kesin kayıt esnasında sunmak zorundadır.

  T.C ZİRAAT BANKASI A.İ.B.Ü. DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI‘na ait aşağıdaki IBAN numaralı ya da hesap no’lu adrese yatırılacaktır. Açıklama kısmına ilgili kursun adı ve kursiyerin ismi belirtilecektir.

  IBAN No: TR500001000050470347745001

  Hesap No: 47034774-5001

  Kesin Kayıt-Kabul Sırasında İstenen Belgeler

  1. 2 Adet fotoğraf
  2. 2 Adet Lisans diploması ve varsa uzmanlık diplomasının önlü arkalı fotokopisi
  3. 2 Adet Nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
  4. 1 Adet 1375 TL’yi (ya da ücretin tamamını peşin olarak) yatırdığına dair dekont
  Önceki İçerikLinux 2014 Yaz Eğitim Kampı AİBÜ’de…
  Sonraki İçerikAİBÜ Rektörlüğü Taziye Mesajı