AİBÜ Tespit Komisyonu Başkanlığı Kararı

  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 20/11/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23. madde kapsamında sürekli işçi/geçici işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, başvurusu kabul edilerek sınava katılmaya hak kazanan ve başvurusu kabul edilmeyerek sınava girmeye hak kazanamayan kişilere ait listeler ekte yayınlanmıştır.

  1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan usul ve esasların 10. maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/ veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce / idarece ilan (İnternet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” maddesi uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

  Sınava girme hakkı elde edemeyen başvuru sahipleri, Tespit Komisyonu Kararına karşı Usul ve Esasların 11. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde başvuru yaptıkları birimlere gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. İtiraz edilmemesi halinde sınava girmeye hak kazananlara ait listeler kesinleşecektir.
  Başvurusu uygun olan hak sahiplerinin 16.03.2018 tarihine kadar Tam Teşekküllü Hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu Personel Daire Başkanlığı Sekreterliğine getirilecektir.

  Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.
  Sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile hak kazanamayan kişilere 20.02.2018 tarihinde ilanen tebliğ olunur.

  İlgili liste aşağıdaki bağlantıda yayınlanmıştır

  AİBÜ Tespit Komisyonu Başkanlığı Kararı

  Önceki İçerikAİBÜ Rektörlüğü Taziye Mesajı
  Sonraki İçerikErasmus+ Staj Hareketliliği