AİBÜ Rektörlüğü Basın Açıklaması-25.08.2016

  Yerel bir internet sitesinde, Üniversitemizdeki Bilimsel Araştırma Projeleri ile alakalı algı yaratmaya, kamuoyunu yanıltmaya yönelik  taraflı ve maksatlı bir içeriğe yer verilmiştir. Söz konusu içerikte yer alan iddialara ilişkin olarak aşağıdaki hususları kamuoyunun dikkatine sunarız.

  Bilimsel Araştırma Proje (BAP) destekleri, 10.04.2002 tarih ve 24722 sayılı Resmi Gazete yayınlanan  “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan “Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi” ne göre verilmektedir.

  Üniversitemiz öğretim üyeleri yapacakları bilimsel çalışmalar için Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu Başkanlığına “BAP Otomasyon Sistemi” üzerinden proje başvurusunda bulunurlar. Komisyon Başkanlığımız Proje başvurularını yukarıda belirtilen Yönetmelik ve Yönerge hükümlerine göre Raportör ve Hakem/lerin değerlendirmelerine sunar. Projeler Raportör ve Hakem/lerin raporlarına göre Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu’nda görüşülerek desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilir.

  Desteklenen projelerin yürütücüleriyle proje sözleşmesi imzalanarak proje başlatılır. Desteklenen projelerin yürütücüleri daha önce projelerde ihtiyaç olarak belirlenen malzemelerin veya cihazların satın alınması için BAP birimine başvuru yapar. BAP birimi tabi olunan satın alma mevzuatı çerçevesinde talep edilen malzemelerin veya cihazların satın alma işlemlerini gerçekleştirerek, malzemeleri veya cihazları ilgili proje yürütücüsüne teslim eder.

  Proje kapsamında alınan dayanıklı malzemeler yürütücünün görev yaptığı birim tarafından demirbaş kaydı işlemleri yapılarak ilgili proje yürütücüsüne zimmetlenir. Proje yürütücüsü projeden alınan malzemeleri proje süresince kullanarak projesini yürütür. Proje tamamlandıktan sonra projeden alınan malzemeler veya demirbaşlar ilgili birimin genel kullanımına açılarak diğer araştırmacılarında bu malzemelerden yararlanması sağlanır.

  Yürütülen projelerde araştırmanın seyrine göre bazı durumlarda ek bütçeye ihtiyaç duyulabilir. İhtiyaç duyulan ilave malzeme veya demirbaş alımı için ek bütçe gerekçeleri ile birlikte ilgili proje yürütücüsü tarafından talep edilir. Ek bütçe talepleri BAP Komisyonunda görüşülerek gerekçesi uygun bulunduğu takdirde projeye ek bütçe tahsis edilir. Ek bütçe Yönetmeliğin 16. Maddesi ve Yönergenin de 14. Maddesinin 3. Bendi gereğince proje bütçesinin en fazla  %25 i kadar verilmektedir. Malzeme ve cihaz alımları için projelere verilen ek bütçe harcamaları da yine BAP birimi tarafından yukarıda açıklanan usullere göre yapılmaktadır. Ayrıca projeler tamamlandıktan sonra AİBÜ BAP birimi tarafından desteklendiği açıkça belirtilerek bilimsel yayın yapılması şartı bulunmaktadır.

  Proje bütçelerinden ve proje için sağlanan ek bütçelerden yürütücü ve araştırmacılara hiçbir suretle ödeme yapılmamaktadır. Tüm proje harcamaları mutlak suretle proje için gerekli araştırmalar malzemeleri için kullanılmaktadır. Bu satın almalar BAP birimi tarafından yapılmaktadır.

  Yukarıda açıkça belirtildiği gibi Bilimsel Araştırma Projeleri ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülmekte olup, proje bütçelerinin veya ek bütçelerin FETÖ’ye himmet olarak gittiği iddiaları tümüyle asılsız ve iftira niteliğindedir. Ayrıca tutuklanan ve açığa alınan öğretim üyelerinin projeleri ile ilgili gerekli idari işlemlerin başlatılması için BAP birimine sözlü ve yazılı olarak gerekli talimatlar verilmiştir.

  Üzülerek belirtmek gerekir ki, bir internet haber sitesinde kasıtlı ve sürekli olarak üniversitemiz ve yönetimi aleyhine gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Öyle ki, üniversitemizde mevzuat çerçevesinde rutin yürütülen işlemlerle ilgili çarpıtılmış ve gerçek dışı iddialar ortaya atılarak bilgi kirliliği yaratılmaya, maksatlı algı oluşturulmaya ve hedef saptırılmaya çalışılmaktadır. İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçte kurumların çalışmalarını sekteye uğratacak haberlerle kamuoyunu yanıltmak, hiçbir değer yargısıyla bağdaşmamaktadır.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 25.08.2016

  AİBÜ Rektörlüğü

  Önceki İçerikEKPSS-2016/1 Sınav Sonucu ile Yapılan Yerleştirme Sonuçları veya EKPSS-2016/1 Kura ile Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemiz Kadrolarına Yerleştirilen Adayların Dikkatine
  Sonraki İçerikAİBÜ Rektörlüğü Taziye ve Geçmiş Olsun Mesajı