AİBÜ Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi

    2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla Üniversitemizde Öğretim Üyeliğine yükseltme ve atamalarda aranan koşullar, puanlama ve uygulama esasları belirlenmiştir. Aşağıdaki linklerden ilgili yönerge ve puan tablosuna ulaşabilirsiniz.

    Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi

    Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Puan Tablosu