2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Alımı Sonuçları

    Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 8. Maddesine göre Rektörlük Makamı tarafından çalışması uygun görülen öğrencilerimiz Ek’te yer almaktadır.

    Asıl ve Yedek Liste

    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı