3 Aralık Dünya Engelliler Günü Nedeniyle İdari İzin Kullanımı

2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nin 3.maddesine istinaden, 3 Aralık 2018 tarihinde Üniversitemizde görev yapan engelli personel idari izinli sayılacaktır.

Önemle Duyurulur.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü