2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi

  Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBU) 2020 Yılı Akademik Teşvik Başvuru Takvimi belirlenmiştir.
  • Öğretim elemanlarının; Akademik Teşvik Başvuru Takvimini esas alarak, Akademik Teşvik başvurularının YÖKSİS üzerinden yapması,
  • Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarının; Akademik Teşvik Faaliyet Raporlarını eksiksiz olarak doldurması ve bağlı bulunduğu birime belirlenen takvim içerisinde iletmesi,
  • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu üyelerinin; Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları ile koordineli olarak çalışması, Akademik Teşvik Başvuru sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.Gerekli belgeler aşağıdaki bağlantılarda sunulmuştur.
  1. 2020Yılı BAİBÜ Akademik Teşvik Başvuru Takvimi
  2. 2020 Yılı BAİBÜ Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri
  3. Akademik Teşvik Faaliyet Raporu
  4. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği