2019-2020 Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Hk. Duyuru

    Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı Takvimi ve Kriterleri


    23.08.2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” in Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı’nın 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmasına ilişkin kriterler ile belirlenen öncelikli alanlar Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 30.01.2019 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.

    Öğretim elemanları başvurularını 12 Nisan 2019 tarihine kadar YÖKSİS üzerinden yapabileceklerdir.

    Kriterler ve başvuru alanları için tıklayınız.


    Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü