2018 Yılı Akademik Teşvik Sonuçlarına İtirazlar Hakkında Duyuru

    2018 Yılı Akademik Teşvik Sonuçlarına yapılacak itirazların, EBYS sisteminde 30.01.2018 tarihinden itibaren devam eden güncelleme çalışmaları sebebiyle ıslak imzalı dilekçe ile ilan edilen süre içerisinde Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir.

    İlgili akademik personelimize önemle duyurulur. 01.02.2018