2018-2019 Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuruları

  2018-2019” eğitim öğretim yılı Erasmus+ Hareketlilik Programları kapsamında yurt dışında “Öğrenim Görmek” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği

  Başvuruları 05 Şubat 2018 tarihinde başlayacaktır. 21 Şubat 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacak başvurular http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/ linkinden online yapılacak olup, başvuru için istenen koşullar:

  • Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
  • Başvuruda bulunmak için son 2 yıl içerisinde alınmış geçerli bir yabancı dil puanına ve ayrıca akademik başarı durumunu gösteren yeterli transkript ortalamasına sahip olmak gerekiyor.
  • Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisansve lisans öğrencilerinin son transkript notları 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
  • Yabancı dil puanı için Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içerisinde yapılmış olan proficiency (yeterlilik) sınav sonuçları, YDS sonuçları, YÖKDİL sonuçları veya OSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınav sonuçları kabul edilecektir.
  • Öğrenim görmekisteyen öğrencilerimiz için yabancı dil baraj puanı İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden en az 80, diğer bölümler için 100 üzerinden en az 60 olarak belirlenmiştir. Ancak, yerleştirme aşamasında anlaşmalı okulların yabancı dil kriterleri dikkate alınacaktır.
  • Başvuru tarihi itibariyle YDS, YÖKDİL ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı dil sınavlarından 60 ve üstü puan almış olan öğrenciler, almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Ayrıca, başvuru belgelerine sınav sonuç belgelerini de eklemeleri gerekmektedir. Eşdeğerlik tablosu için bknz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri.pdf
  • Öğrenim hareketliliği için 90 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Öğrencilerimizin tercihlerine göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Ayrıca, öğrencilerimiz Üniversitemizin anlaşmalı olduğu okulların listesini ve genel kontenjanları https://erasmus.ibu.edu.tr/genel-bilgi/ikili-anlasmalarlinkinden veya ekteki tablodan bulabilirler. Söz konusu listede süreç içinde değişiklikler olabilir.
  • Başvurular 05 Şubat 2018 tarihinden itibaren http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/adresinden online yapılacak olup, 21 Şubat 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
  • Başvuruda bulunacak olan öğrencilerin başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Erasmus Koordinatörlüğüne (Rektörlük İdari Birimler Z25, Z26, Z27 nolu ofisler) elden teslim etmeleri gerekmektedir. Başvuru belgelerini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.
  • Yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
  Ölçüt Ağırlıklı Puan
  Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
  Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
  Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
  Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
  Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
  Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
  • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır. Ayrıca, Üniversitemizin yaptığı yabancı dil yeterlilik sınavına katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir veya yapılan masraflar öğrenciden rücuen tahsil edilebilir.
  • Seçilen Erasmus öğrencilerine yurtdışında geçirdikleri öğrenim süreleri için ekteki tabloya göre maddi destek verilecektir.
  • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.

  Ayrıntılı bilgi için bestas_f@ibu.edu.tr veya erasmus@ibu.edu.tr adreslerinden bilgi alınabilir ya da Eramus Koordinatörlüğünde Fırat BEŞTAŞ’la görüşülebilir (Rektörlük idari birimler Z25-26 nolu ofisler).

  2018-2019 Hibe Miktarları
  2018-2020 ERASMUS+ İKİLİ ANLAŞMALAR LİSTESİ