2018-2019 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları Hk. Duyuru

  2018-2019 akademik yılı Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği ve Erasmus+ Staj Hareketliliği kapsamında yurt dışında “Staj Yapmak” isteyen öğrencilerimiz için Erasmus+ Hareketlilik Programları başvuru süreci başlamıştır. Staj Hareketliliği ile ilgili önemli bilgiler için tıklayınız.

  Üniversitemiz Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kararlaştırılan başvuru süreci şu şekildedir:

  1. Başvurular 22 Ekim 2018 tarihinde başlayıp, 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
  2. Programa tam zamanlı tüm öğrencilerimiz başvurabilir.
  3. Programdan yararlanabilmek için başvuruda bulunacak olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin son transkript notları (GANO) 4 üzerinden en az 2,20 (100’lük sistemde karşılığı belirtilecek), yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin ise 4 üzerinden 2,5 olmalıdır.
  4. Staj hareketliliği için yabancı dil baraj puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü ve Meslek Yüksekokulları öğrencileri için 100 üzerinden 50, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencileri için 100 üzerinden 80, diğer bölümler için 100 üzerinden 60 olarak belirlenmiştir.
  5. Eylül 2016’dan itibaren son iki yıl içinde Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun yapmış olduğu yeterlilik sınavından (proficiency test) 100 üzerinden en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar ya da YDS ve ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilmiş yabancı sınavlardan en az yukarıda belirtilen puanları almış olanlar programa başvurabilirler. Söz konusu öğrenciler almış oldukları puanlara göre sıralamaya gireceklerdir. Eşdeğerlik tablosu için bkz. http://osym.gov.tr/dosya/1-59085/h/yabanci-dil-sinavlariesdegerlikleri
  6. Staj Hareketliliği için 5 kişilik, DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği için 15 kişilik kontenjan planlanmaktadır. DUSK Konsorsiyumu Staj Hareketliliği, Mühendislik ve Teknik alanlara ilişkindir. Öğrencilerimizin başvurularına göre kontenjan sayıları değişebilecektir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz staj yapacakları ülke (Avrupa Birliği) ve kurumları (iş yeri, enstitü veya okul) kendileri belirleyip, Erasmus Koordinatörlüğüne bildireceklerdir.
  7. YTB burslusu olarak Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin Erasmus programından faydalanmaları durumunda, YTB burslarında kesinti yapılabilecektir.

  Başvuruların değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

  • Akademik başarı düzeyi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
  • Dil seviyesi : %50 (Toplam 100 puan üzerinden)
  • Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
  • 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında haklarında koruma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere (belgelendirmek kaydıyla) +10 puan
  • Şehit ve Gazi çocuklarına +15 puan
  • Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) : -10 puan
  • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma: -10 puan
  • Mazeretsiz BAİBÜ, Yabancı Diller Yüksekokulunun açmış olduğu Yeterlilik Sınavına katılmama -5 puan
  • Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: BAİBÜ, Erasmus Koordinatörlüğü tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama -5 puan
  • Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanır.
  • Geçerli yabancı dil puanına sahip olan öğrenciler 22 Ekim 2018 tarihinde aktif hale gelecek http://erasmusbasvuru.ibu.edu.tr/linkinden Erasmus+ Staj Hareketliliği başvurularını yapacaklardır.
  • Başvurular 09 Kasım 2018 tarihi mesai bitiminde son bulacaktır.
  • Başvuruda bulunan öğrenciler başvuru belgesinin çıktısını ve onaylı son transkript (GANO) belgelerini başvuru tarihleri içinde Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini başvuru tarihinde teslim etmeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.
  • Hibe yetersizliğinden dolayı gidemeyecek olan öğrencilerimiz kendi maddi olanakları ile bu programdan yararlanabilir.
  • Her iki proje kapsamında seçim sonuçlarına itiraz edecek öğrencilerin itirazlarını 30 Kasım 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne dilekçe yoluyla yapmaları gerekmektedir.
  • DUSK Staj Hareketliliği 2018-1-TR01-KA103-056969 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.
  • Staj Hareketliliği 2018-1-TR-01-KA103-050350 sözleşme no’lu bütçesinden karşılanacaktır.

  Erasmus+ Staj Hareketliliği ve Erasmus+ DUSK Konsorsiyum Staj Hareketliliği kapsamında, ülke grupları ve bu ülkelere gidecek öğrencilere verilecek aylık hibe miktarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

  Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Hibe Staj (Avro)
  1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 600
  3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye 400
  • Program ülkeleri arasında öğrenim ve staj hareketliliği için öğrencilere gidiş-dönüş seyahatleri için ayrıca destek verilmemektedir.

  Erasmus+ Staj Hareketliliği Başvuruları duyurusu 

   

  Önceki İçerikÖğrenci Topluluklarının Dikkatine!…
  Sonraki İçerikBAİBÜ’de “Kimya, Toplum ve Ekoloji İlişkisi” Konferansı…