2016-2017 Akademik Yılı Erasmus+ Ders Verme Hareketliliği Başvuru Sonuçları ve Değerlendirme Kriterleri

  2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS+ DERS VERME HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

  1. Başvuru süresi içerisinde başvuruda bulunmuş olmak.
  2. İkili anlaşma yapılmış bir üniversiteye gitmek üzere başvurmuş olmak.
  3. Daha önce ders verme hareketliliğinden faydalanmamış olanlara öncelik verilmiş, kalan kontenjan puan sıralaması esas alınarak büyükten küçüğe göre sıralanmıştır.
  4. Erasmus faaliyetlerine (Fakülte ve Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü, AB ülkelerinden üniversitelerle ikili anlaşma yapılmasına katkı sağlamak, yurtdışından Üniversitemize gelecek olan Erasmus öğrencilerine yabancı dilde ders açmak-vermek, gelen öğrenci ve öğretim üyelerinin programlarını hazırlamak ve ilgilenmek vb.) aktif olarak katkı sağlamak puanlamada dikkate alınmıştır ve 3/1 oranında kontenjan ayrılmıştır.
  5. Başvuran adayların toplam puanlarının eşit olması durumunda yabancı dil puanı sıralamada dikkate alınmıştır.
  6. Farklı programlar aracılığı ile yurt dışında eğitim programlarına katılmış olmak sıralamada dikkate alınmıştır ve katılmayanlara öncelik verilmiştir.

  DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR:

  • Ders verme hareketliliği, öğretim elemanlarının ders verecekleri alanları ile ilgili okullara yönelik olmalıdır.
  • Ders verme hareketliliği için hak kazanmış olup da gidemeyecek olanların durumlarını dilekçe ile en geç 30 Kasım 2016 Çarşamba gününe kadar Erasmus Koordinatörlüğü’ne bildirmeleri gerekmektedir.
  • Seçilen öğretim elemanının en geç 16 Aralık 2016 Cuma gününe kadar, gitmeyi planladığı okuldan bir davetiye (mektup veya e-posta) alıp, Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, yedeklerden ilk izleyene hak doğmuş sayılacaktır.
  • Öğretim Programının (Teaching Program) en geç 16 Ocak 2017 Pazartesi gününe kadar gidilecek olan üniversiteye onaylatılmış olması gerekmektedir. Bu tarihe kadar onaylı bir öğretim programının Erasmus Ofisine teslim edilmemesi halinde, yedeklerden ilk izleyene hak doğmuş sayılacaktır. Bütçenin sınırlı olmasından dolayı, öğretim programı 3 işgünü olacak ve en az 8 ders saatini kapsayacak şekilde hazırlanmalıdır.
  • Günlük hibe miktarları ve seyahat hibe miktarları hakkında web sayfamızdan bilgi alabilirsiniz.
  • İlgili öğretim elemanının, gidilen okuldan öğretim programında belirtilen tarihler arasında en az 8 saat ders verilmiş olduğunu kanıtlayan imzalı ve mühürlü belgeyi (Confirmation Letter) döndüğünde Erasmus Ofisine teslim etmesi gerekmektedir. Aksi halde, ödenen tutarın geri iadesi için hukuki sürece başvurulması gerekecektir.
  • Ders verme hareketliliğinden hak kazanan öğretim elemanlarının ders verecekleri kurumlarda programları içerisinde bölümlerinin tanıtılması, derslerin kendi bölümlerindeki derslere ve sınıflara uygunluğu, staj hareketliliği için öğrenci gönderilmesinin uygunluğu, kendi bölümlerine öğrenci davet edilmesi vb konularda tanıtım ve araştırma yaparak gözlemlerini dönüşlerinde Erasmus Koordinatörlüğü Hareketlilik Koordinatörü eşliğinde öğrencileri, öğretim elemanları ve diğer bölüm koordinatörleri ile paylaşmaları için bir tanıtım toplantısı yapmaları beklenmektedir.

  2016-2017-Akademik Yılı Ders Verme Hareketliliği Sonuçları

  Önceki İçerikUzaktan Eğitim Yoluyla Zorunlu Ortak Dersleri Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine
  Sonraki İçerikİlk Oryantasyon Programı, Yabancı Diller Yüksekokulu’nda Düzenlendi