2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışmaya Hak Kazanan Kısmi Zamanlı Öğrenci İsim Listesi ve Ek Kontenjan Hk. Duyuru

    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından duyurulan 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Çalışmaya Hak Kazanan Kısmi Zamanlı Öğrenci İsim Listesi ve ek kontenjanları aşağıda yer almaktadır.

    İsim Listesi ve Ek Kontenjanlar