2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Toplulukları Komisyonu Üye Seçimi Toplantısı

    2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Öğrenci Toplulukları Komisyonu üye seçimi toplantısı 21.10.2014 tarihinde saat 15.30’da Kültür Merkezi Mavi Salonda yapılacaktır.

    Komisyon üyeleri, yeni dönem faaliyet programlarını 21.10.2014 tarihi saat 12.00’ye kadar teslim eden öğrenci toplulukları başkanları arasından seçilecektir.

    Belirtilen tarih ve saatte faaliyet programlarını teslim etmeyen topluluk üyeleri seçime katılamayacaktır. Öğrenci topluluk danışmanlarına ve başkanlarına duyurulur.

    Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı